Reference:

Flådestation Korsør - Udskiftning af olieledning

H. Nielsen & søn as udfører jord-, beton- og kloakarbejde i underentreprise for Brøndum.

Opgaven omhandler opgravning af eksisterende olieledninger langs kajanlægget, sat nedlægning og tildækning af nye olieledninger.
Herudover opbanker vi de eksisterende betondæk over ingeniørgange og ilægger nye præfabrikerede betondæk.
På midterpieren udfører vi kloakarbejde, hvor vi leverer og monterer olieudskiller m.v.

Afsluttet: januar 2016