Reference:

De røde blokke, Borup - Vinduesudskiftning

For boligselskabet Sjælland udfører vi vinduesudskiftning på fire større boligblokke i Borup.

Arbejder omfatter udskiftning af samtlige udvendige vinduer samt indvendige partier og døre mod altaner.
Herudover udskiftes ovenlys og renoveres værn foran franske altandøre.

Afsluttet: maj 2014