Reference:

Anders Larsensvej, Holbæk - Renovering af 14 boliger

H. Nielsen & søn as udføre en gennemgribende renovering af 14 rækkehuse for Boligselskabet Sjælland.

Sagen omfatter bl.a.

- Etablering af dræn samt renovering af kloakker
- Udførelse af facadeisolering incl. puds
- Udskiftning af vinduer og døre
- Indvendig skimmelsanering
- Etablering af nye køkkener
- Etablering af nye badeværelser
- Installation af ventilationsanlæg
- Renovering af el-installationer

Herudover udføres der udskiftning af vinduer og døre i yderligere seks boliger.

Som en del af opgaven indgår genhusning af beboerne. 

Afsluttet: november 2016