Reference:

Yderzonen

Yderzonen er et undervisningstilbud til børn og unge fra hovedparten af Sjælland.
Her kan børnene træde ind i et univers bygget af affald og genbrugsmaterialer, og lære om ressourcer og vedvarende energikilder m.v.

H. Nielsen & søn as stod for udførelsen af hovedentreprisen i forbindelsen af Yderzonen.
Arbejder omhandlede bl.a. udvendig isolering og facadepuds samt diverse indvendige indretninger.

Afsluttet: december 2012