Social Profil

I H. Nielsen & søn as har der altid været ønske om, at deltage aktivt i uddannelsen af de fremtidige håndværkere - dels for at præge håndværkerne til at agere, som vi ønsker det, men også for at sikre at vi har en tilstrækkelig grundstamme af håndværkere, som kender H. Nielsen & søn as.

Vi tilstræber, at ca. 10% af vores udførende personale er lærlinge (tømrer, murer eller struktører).

Udover vores kontraktlige aftale med lærlingene har vi jævnligt praktikanter i kortere eller længere perioder fra såvel folkeskolen, de tekniske skoler samt Byggeteknisk Højskole.

Endelig hjælper vi ofte de lidt "skæve eksistenser", som ellers vil blive tabt i samfundet, idet vi laver aftaler med eksempelvis de omkringliggende kommuner eller Næsborg Fonden m.fl.

Kunne du tænke dig at komme i lærer som tømrer eller murer, så læs mere her - EUC Sjælland.