Sikkerhed og miljø

I en verden med store krav til sikkerhed, sundhed og miljø for vores omverden og medarbejdere, tager vi hos H. Nielsen & søn as dette områder alvorligt.

Sikkerheds-, sundheds- og miljøpolitik er derfor helt grundlæggende i H. Nielsen & søn as og gennemgås løbende, således at vi altid er tidssvarende og efterlever gældende lovgivning, men også at sikre, at der foretages sagsspecifikke risikovurderinger (byggepladsvurderinger), som sikre at der bliver truffet de nødvendige tiltag afhængig af sagens beskaffenhed.

I sikkerheds-, sundheds- og miljøpolitikken fastlægges vores mål og målsætninger, og såfremt der konstateres afvigelser og/eller yderligere tiltag vurderes nødvendige, rapporteres dette til H. Nielsen & søn as´ sikkerhedsgruppe, som herefter forestår de nødvendige tiltag.

H. Nielsen & søn as vil til enhver tid betragtes som en seriøs samarbejdspartner.
Dette gøres blandt andet ved at vores ansatte løbende tilegner sig de fornødne uddannelser, instruktioner og træning, men også ved at vi stiller krav til vores samarbejdspartnere og leverandører om som minimum at respektere og efterleve vores politikker.
På samme måde tilstræber vi, at påvirke vores kunder til alternative løsninger, som reducere forurening, spild af materialer og ressourcer samt minimere risikoen for arbejdsskader og/eller ulykker.

 

DanskByggeri