Karakterbog

Vi har i H. Nielsen & søn as valgt at tilmelde os en løbende uafhængig kontrol, som udføres af Byggeriets Evalueringscenter.

I flere og flere udbud er det et krav, at de bydende firmaer er i besiddelse af en karakterbog.
H. Nielsen & søn as har konstant fokus på at forbedre og/eller fastholde de gode niveauer, vi har opnået. Der bliver løbende tilmeldt nye byggesager til Byggeriets Evalueringscenter, så vi konstant har en opdateret og "knivskarp" karakterbog.


Hvem er Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center er en erhvervsdrivende fond stiftet af en bred kreds af byggeriets aktører for at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet.

Centrets funktion er at indsamle og behandle oplysninger og evalueringer fra parterne i en byggesag. De indsamlede oplysninger anvendes i beregningen af nøgletal. Centret foretager altså ikke selv nogen form for evaluering af den leverede ydelse. Centrets medarbejdere kommer heller ikke ud og vurderer det endelige byggeri.

Centret er en udløber af de senere års debat om manglende produktivitet og kvalitet i dansk byggeri. Det er centrets opgave at etablere et benchmarking system med nøgletal for både byggeprocessen såvel som for det færdige byggeri.
Centret skal også analysere byggeriets produktivitet, forestå videnformidling om byggeri og tjene som et samlingssted for drøftelser mellem byggeriets parter.

Læs eventuelt mere om Byggeriet Evalueringscenter på dette link.

 

Vores karakterer ser p.t. således ud:

Bygge Rating for virksomheden med cvr-nr. 18642484

 

DanskByggeri