Energivejlederen

H. Nielsen & søn as har personale, som er uddannet til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i bygninger. En uddannet energivejleder kan derfor være behjælpelig med at finde de steder, hvor der i den konkrete bygning er energibesparelsespotentialer. Dermed får du adgang til vejledning om energibesparelser ud fra en helhedsvurdering, i stedet for kun at se på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag mv.) Men ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter- dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.

Læs mere om energivejlederen her.

 

DanskByggeri