Tømrer og snedker

Tømrer- og snedkerarbejder har lige fra H. Nielsen & søn as´ grundlæggelse for mere end 70 år siden været det primære fagområde.

Arbejdsopgaverne spænder fra de dagligdags serviceopgaver samt renovering og vedligeholdelse til store entrepriseopgaver i fag-, hoved- eller totalentreprise.

Vores arbejdsområder omfatter alle former for tømrer- og snedkerarbejder - heraf kan eksempelvis nævnes:

- Udførelse af tagkonstruktioner
- Oplægning af undertage
- Montering af tag- og facadekassetter
- Montering af ud- og indvendige vinduer og døre
- Lægning af gulve
- Udførelse af lofter
- Opsætning af vægge
- Opsætning af inventar
- Udførelse af terrasser, hegn m.v.
- Service- og forsikringssager


Vi råder endvidere over et større maskinsnedkeri, der blandt andet benyttes til produktion af hastesager som eksempelvis vinduer og døre eller udførelse af specielle træprodukter i forbindelse med renoveringer eller nybygning. Herudover anvendes maskinsnedkeriet også til præfabrikationer til vores entreprisesager.

Endelig har vi en række fuldt bestykkede servicebiler, der fungerer som små rullende værksteder i forbindelse med alt fra planlagte til akutte opgave.


DanskByggeri