Bolig service

Bolig service er en specielafdeling i H. Nielsen & søn as, som styres af Kim Frederiksen.

Det dygtige team af håndværeker er håndplukket og deltager løbende i kurser og efteruddanelser, som sikrer, at de har den nyeste viden indenfor materialer, byggeri og boligrenovering.

Afdelingen udfører alle typer arbejde for både privat, boligselskaber, forsikringselskaber og erhversmål.

Opgaverne udføres i såvel fag-, hoved- eller totalentreprise, hvor vi har egenproduktion indenfor jord- og beton, kloak, murer, tømrer og snedker - dette er med til at sikre et godt og sikkert resultat, da alt koordineres "under samme tag".

Opgaver kræver ofte at der deltager andre faggrupper som eksempelvis maler, el og vvs, som vi naturligvis sørger for at koordinere, således at kunderne kun behøver at have en kontaktperson på hele opgaven.

Eksempler på opgaver hos private kan være:

- Små dagligdags servicesager
- Udskiftning af tag, vinduer eller køkken
- Forsikringsager
- Energioptimering
- Montering af solceller
- Renovering af kloakker
- Anlæg af belægninger

 

I forbindelse med energioptimering har vi uddannede energivejledere, som kan hjælpe med hvilket løsninger, der er optimale for dig - læs eventuelt mere under linket Energivejlederen.

Vi råder endvidere over et større maskinsnedkeri, der blandt andet benyttes til produktion af hastesager som eksempelvis vinduer og døre eller udførelse af specielle træprodukter i forbindelse med renoveringer eller nybygning. Herudover anvendes maskinsnedkeriet også til præfabrikationer til vores entreprisesager.

Endelig har vi en række fuldt bestykkede servicebiler, der fungerer som små rullende værksteder i forbindelse med alt fra planlagte til akutte opgave.