Fagområder

Vi har en bred vifte af fagområder, som udføres som egenproduktion.
Det giver en række fordele, idet vi blandt andet kan arbejde tværfagligt og på den måde optimerere vores sager med moderne metoder og byggestyring - dog uden at gå på kompromis med de gode håndværkstraditioner.


Tømrer- og snedkerarbejder

Tømrer- og snedkerarbejder har lige fra firmaets grundlæggelse for 70 år siden været det primære fagområde.

Dette fagområde dækker stort set alle opgaver i forbindelse med renovering og nybyggeri, og opgaverne spænder fra de mindste dagligdags serviceopgaver til store entrepriseopgaver i fag- og hovedentreprise.

Vi råder endvidere over et større maskinsnedkeri, der blandt andet benyttes til produktion af hastesager som eksempelvis vinduer og døre eller udførelse af specielle træprodukter i forbindelse med renovering eller nybygning. Herudover anvendes maskinsnedkeriet også til præfabrikationer til vores entreprisesager.


Murerarbejder

Murerarbejderne har gennem mange år været en fast del af vores portefølge, hvor vi udfører såvel små serviceopgaver for private, som store entrepriseopgaver for offentlige og private bygherre.


Jord-, beton- og kloakarbejder

For at kunne tilbyde "hele paletten" udfører vi også jord-, beton- og kloakarbejde. Vi har egen maskinpark til arbejdet i jorden og sørger hele tiden for at tilpasse os kundernes ønsker.

Jord- og betonarbejderne dækker alt fra almindelige jord- og belægningsarbejder til fundering og terrændæk samt kælderbyggeri og opstilling af betonelementer.

Som autoriseret kloakmester udfører vi alle former for kloakarbejde - herunder både renovering og nyanlæg - altsammen naturligvis incl. TV-inspektion. Vi er tilmeldt Kloakmesterens Kvalitetskontrol.


Isolering

Med den øgede fokus på energioptimering, har vi som en naturlig forlængelse af vores øvrige arbejdsområder, valgt at være autoriserede Rockwool isolatør med egne indblæsningsblier samt specialuddannet mandskab.

 

DanskByggeri